Có ít nhất 56 cổ đông mới được thành lập Công ty tài chính, cho thuê tài chính

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Có ít nhất 56 cổ đông mới được thành lập Công ty tài chính, cho thuê tài chính - là nội dung quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/30992/default.aspx