Cơ hội vay vốn chưa chia đều

    Gốc

    Hanoinet- Việc xét duyệt vay vốn của các NH vẫn sẽ rất chặt chẽ. Chỉ khách hàng có năng lực tài chính tốt và các lĩnh vực có hiệu quả cao của nền kinh tế mới có thể vay được NH. Bên cạnh đó, khách hàng có sử dụng nhiều hoặc trọn gói dịch vụ NH mới được ưu tiên.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=98241