Cơ hội và rủi ro khi tỷ giá tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tỷ giá như hiện nay có thể hỗ trợ tốt cho xuất khẩu, bởi hầu hết DN xuất khẩu đều thu USD và đổi ra VND để trang trải các khoản chi phí trong nước như trả lương nhân công, mua nguyên vật liệu…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=108749