Cơ hội phát triển bóng đá trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động như một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, PVF được sáng lập bởi 3 thành viên gồm:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=115377