Cơ hội mới của các quỹ đầu tư

Bất ngờ trước sự sụt giảm quá sâu của thị trường chứng khoán (TTCK) nhưng hầu hết các quỹ đầu tư nước ngoài đang có mặt tại TP.HCM vẫn giữ nguyên kế hoạch đầu tư. Thậm chí, với nhiều quỹ đầu tư, việc thị trường xuống thấp như hiện nay cũng đang tạo ra các cơ hội mới.