Cơ hội mới cho người chăn nuôi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của “bão mê-la-min nên việc thu mua sữa của nông dân ở Hà Nội bị... “trục trặc”. Sau cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở NN và PTNT Hà Nội ngày 9-10, các doanh nghiệp (DN) thu mua sữa đã thực hiện đúng cam kết thu mua hết số sữa thành phẩm trong dân. Sau cơn “bĩ cực” - nguồn sữa trở thành cơ hội cho người chăn nuôi.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/184094