Cơ hội giảm lỗ cho hàng không

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Với các đường bay mới này, các hãng hàng không tiết kiệm được khoản chi phí lớn, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay và các hãng đang lỗ nặng ở nhiều chặng bay nội địa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=153815