Cơ hội đang mở ra cho doanh nghiệp VN, Hoa Kỳ

    1 đăng lạiGốc

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh khẳng định nhiều cơ hội kinh doanh mới đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, sau khi Việt Nam trở thành thành viên WTO và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua PNTR với Việt Nam.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221483/Default.aspx