Cơ hội cho sinh viên VN trải nghiệm tại đại học danh tiếng ở Hàn Quốc

30 suất trải nghiệm, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc dành cho các sinh viên VN đam mê ngành marketing.