Cơ hội cho lao động phổ thông làm việc tại Singapore

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    11 liên quanGốc

    Từ nay đến tháng 8, Singapore sẽ thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại nước này trong các ngành xây dựng, hàng hải và chế biến dưới hình thức visa Work Permit. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/co-hoi-cho-lao-dong-pho-thong-lam-viec-tai-singapore-25926.htm