Cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài

    Gốc

    Hanoinet - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Hồng Quân đã có cuộc gặp gỡ 60 nhà doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu. Theo Bộ trưởng, hành lang pháp lý cho thị trường BĐS VN đã từng bước hoàn thiện, trong đó điều kiện, phạm vi hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài đã được mở rộng thêm.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=26990