Cô giáo trẻ quyết tâm đưa văn hóa Cơ Tu đến với trẻ mầm non

Những năm trở lại đây, văn hóa của người Cơ Tu đang bị mai một, mất dần. Nhận thấy sự mai một đó, cô Trần Thị Bích Thu đã tìm cách đưa văn hóa Cơ Tu vào nội dung giảng dạy cho trẻ mầm non tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/co-giao-tre-quyet-tam-dua-van-hoa-co-tu-den-voi-tre-mam-non-a- 83203.html