Có gì mới?

657 tỉ đồng là lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập dự phòng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) năm 2010. Ngoài ra, tổng tài sản của SHB đạt được là 51.033 tỉ đồng, vốn huy động 31.759 tỉ đồng, dư nợ 24.376 tỉ đồng...

Ngày 24.3, NH TMCP phát triển nhà TP.HCM (HDBank) phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn đợt 1/2011 với tổng mệnh giá phát hành 5.400 tỉ đồng. Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ là 5 triệu đồng và 100 USD. Thanh Xuân