Có gì hấp dẫn tại hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh?

Các đội thi đã sẵn sàng với quyết tâm cao trong ngày tranh tài Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy' cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Ngân Giang - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/co-gi-hap-dan-tai-hoi-thi-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-toan-tinh-post266875.html