Cô gái xấu số và cuộc giải thoát "độc nhất vô nhị"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cô gái xấu số, phải chịu những ngày đắng cay, tủi nhục, đem tấm thân trinh nữ để mua vui, để làm giầu cho chủ chứa nơi đất khách này tên là Nguyễn Hải Yên

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=145772