Cô gái biến 14 ngày cách ly thành thời gian dạy Tiếng Anh miễn phí

Để 14 ngày cách ly trở nên có ích, Lê Vũ Anh Thư (sinh năm 2000, du học sinh trở về từ Úc) quyết định dạy Tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho mọi người.

Để 14 ngày cách ly trở nên có ích và trôi qua nhanh hơn, Lê Vũ Anh Thư (sinh năm 2000, du học sinh trở về từ Úc) quyết định dạy Tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho mọi người.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/co-gai-bien-14-ngay-cach-ly-thanh-thoi-gian-day-tieng-anh-mien-phi-a-86957.html