Có được hưởng lương hưu khi xuất cảnh?

TTO - * Tôi đã nghỉ hưu từ tháng 12-2005 với lương hưu hàng tháng là 1.430.000 đồng. Nay con tôi có ý định bảo lãnh tôi sang Mỹ định cư. Tôi muốn người con của tôi hiện đang ở Việt Nam nhận khoản tiền lương hưu này, tôi phải làm những thủ tục nào?