Cổ đông PTSC sắp được nhận hơn 223 tỷ đồng cổ tức

Ngày 29/9 tới, PTSC sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng tiền sau khi đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 là 5%.

Cổ đông PTSC sắp được nhận hơn 223 tỷ đồng cổ tức - Ảnh 1

Đây là đợt 2 chia cổ tức của năm 2016 của Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã: PTS). Thời gian thanh toán vào 30/10/2017. Tổng tỷ lệ cổ tức của năm 2016 là 10% bằng tiền mặt.

Với khoảng 446,7 triệu cổ phiếu lưu hành,  PTSC sẽ chi khoảng 223 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt 2 cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân phối.

Trước đó, PTSC ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng khả quan, với 910 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ ghi nhận 1.038 tỷ đồng lợi nhuận), nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 lên 3.189 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu, trong đó công ty đã tạm ứng 5% bằng tiền.

Đợt chia cổ tức này, cổ đông lớn nhất Tập đoàn Dầu khí Việt nam  (sở hữu 51,38% vốn điều lệ) sẽ được nhận về gần 115 tỷ đồng cổ tức.

Năm 2017, PTSC đặt mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 560 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 7%.

Kim Anh