Cổ đông lớn của VSP đăng ký bán 600.000 cổ phiếu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thông tin từ TTGDCK Hà Nội, CTCP Các đối tác tài chính IPA, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (mã chứng khoán VSP), đăng ký bán 600.000 cổ phiếu VSP từ ngày 05/09/2008 đến ngày 2/10/2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=92176