Có đơn khiếu nại, tố cáo 5 người ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở Trung ương.

Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 13/4/2016, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương. Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Có đơn khiếu nại, tố cáo 5 người ứng cử ĐBQH ở Trung ương - Ảnh 1

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ, vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, để góp phần bảo đảm tiến trình thực hiện các bước trong cuộc bầu cử được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 6 Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua giám sát, ngoài việc nắm bắt, đánh giá tình hình kết quả đạt được, chỉ đạo địa phương những nội dung công việc cần thực hiện liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận trong cuộc bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương về những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến việc phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo và những vụ việc do cử tri nêu./.

Minh Hòa/VOV.VN