Cờ Đỏ huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện các tiêu chí góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân thay đổi từng ngày…

Thu hoạch lúa bằng máy Gặt đập liên hợp

Ông Lê Tấn Thủ - Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ chia sẻ: "Trong công cuộc xây dựng NTM, huyện chú trọng công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân nâng cao nhận thức, hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc XDNTM, biết tận dụng và phát huy tốt nội lực đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư xây dựng NTM”.

Cờ Đỏ là nơi thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên vào đêm 10/11/1929 tại một căn chòi ngang lẫm lúa đồn điền Cờ Đỏ, thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Sự ra đời chi bộ đầu tiên ở Cờ Đỏ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng, từ những cuộc đấu tranh ban đầu tự phát, lẻ tẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng dẫn đến cao trào. Là huyện có truyền thống cách mạng, nhân dân cần cù, lao động tích cực nhưng đến nay, Cờ Đỏ vẫn là huyện thuần nông, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn nghèo. Từ năm 2011, thực hiện chủ trương xây dựng NTM, huyện huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí NTM, thay đổi dần diện mạo nông thôn và làm chuyển biến cả về nhận thức và đời sống người dân.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ, Trung An – xã điểm của thành phố, đến cuối năm 2013 đã đạt 20/20 tiêu chí NTM. Huyện có 2 xã đạt từ 10 -12/20 tiêu chí là Thới Đông và Trung Hưng; 6 xã đạt 7- 9/20 tiêu chí...

Ban chỉ đạo huyện phát động các phong trào thi đua làm giao thông nông thôn, phong trào "5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ, xây dựng "Cánh đồng lớn”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ;… Người dân chủ động bàn bạc, đóng góp ý kiến xây dựng các công trình giao thông nông thôn, cầu, nhà đại đoàn kết, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất và được giao tham gia giám sát, tự quản các nguồn quỹ của dân đóng góp. Với phương châm, "chậm mà chắc”, hàng năm các xã xây dựng NTM đều đề ra kế hoạch và lộ trình thực hiện từ 4-7 tiêu chí như: Tham gia cánh đồng lớn để tăng hiệu quả sản xuất, làm đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, hệ thống điện an toàn, cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn, giảm tỷ lệ hộ nghèo,.... Đến nay, có 8/9 xã thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 22.800 ha.

Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xã Trung An hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề theo quy định. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Bên cạnh việc lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Cần Thơ chung sức xây dựng NTM” và phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp, hiến đất để mở đường giao thông” nhằm khơi dậy nguồn lực dồi dào trong nhân dân…”.

Trong phát triển kinh tế, Trung An đẩy mạnh việc phát triển nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, đẩy mạnh liên kết sản xuất. Điển hình là hoạt động của hợp tác xã Trung An, chuyên sản xuất lúa giống trên địa bàn xã, từ 1 vài ha, đến nay diện tích sản xuất của HTX Trung An đã lên tới trên 20 ha. Hiệu quả sản xuất lúa giống cao hơn so với sản xuất lúa hàng hóa từ 15 đến 20 triệu đồng/ha. Tổng thu nhập bình quân của xã viên từ 150 đến 170 triệu đồng/ha/năm… Ngoài ra, Ban chỉ đạo xã còn nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả như: Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa, nuôi cá lóc vèo, nuôi ếch, lươn, trồng dưa hấu... Thu nhập bình quân đầu người của xã không ngừng tăng, từ 14 triệu (năm 2011) lên gần 27 triệu đồng (2013). Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 8,68% xuống còn 4,24%...

Đời sống văn hóa cũng ngày càng được nâng cao. 5/5 ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt "khu dân cư tiên tiến”, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 98%.... Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, xã Trung Hưng và Trung Thạnh đã tập trung các biện pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo thông qua các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tăng cường dạy nghề cho lao động nông thôn. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của Trung Hưng giảm xuống 8,54 % và Trung Thạnh chỉ còn 7,34 %... Xã Đông Thắng được Bộ CHQS thành phố nhận "đỡ đầu” thực hiện XDNTM. Qua 3 năm thực hiện, đến nay Đông Thắng đã đạt 9/20 tiêu chí. Bộ CHQS cùng với Huyện ủy, UBND và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã đóng góp gần 50 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó Bộ CHQS đã vận động các doanh ngiệp đóng góp được 12 tỉ đồng xây dựng giao thông nông thôn, trường học và xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Thiếu tướng Vũ Cao Quân nhận định: Giúp xã Đông Thắng xây dựng NTM và tổ chức "Tết quân dân” mùa Xuân Quý Tỵ 2013 đơn vị đã đưa bộ đội về giúp dân làm đường, sửa chữa nhà cửa đón tết, thắt chặt mối quan hệ quân dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được về xây dựng NTM, ông Lê Tấn Thủ, Bí thư huyện ủy Cờ Đỏ cho biết: Năm 2014, Huyện ủy xây dựng nghị quyết tiếp tục tổ chức sản xuất, hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả, đặc biệt là tiếp tục mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; đầu tư dạy nghề tạo việc làm để không ngừng tăng thu nhập cho người dân nông thôn, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

QK – QT