Có cố gắng nhưng còn khó khăn

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Những lúc khó khăn nhất, chi bộ đã vận động người lao động cùng chia sẻ với doanh nghiệp. Từng đảng viên đã thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/248567.asp