Có chữ nhưng không có đức

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Họ được sinh ra trong những gia đình cơ bản, được bố mẹ vun đắp, kỳ vọng và rồi được vào học và tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng. Nhưng họ đã làm những điều ngược lại với những gì mà gia đình, xã hội đặt niềm tin. Kẻ đi cướp ngân hàng, kẻ làm giả tài liệu con dấu… toàn những hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhưng lại đều do những cử nhân đại học gây nên. >> Khởi tố 5 cử nhân mở “lò” làm bằng giả / Cử nhân Đại học mang súng đi cướp ngân hàng

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/105166.cand