Cơ chế riêng xử phạt vi phạm giao thông cho Hà Nội- Nên chăng?

    Gốc

    Mới đây, các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội đang bàn thảo thống nhất ý kiến, để làm cơ sở cho UBND thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố thực hiện cơ chế riêng trong việc xử phạt người vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tăng mức phạt đối với các lỗi vi phạm có thể cao gấp 10 lần so với mức quy định hiện hành.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17801