Cơ chế kiểm soát bảo hộ mậu dịch được WTO xem xét

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Qua cuộc họp tại Geneva hôm 10/2, các nhà lãnh đạo G-20 sẽ có thêm thông tin về những xu hướng bảo hộ mậu dịch để tăng xuất khẩu hoặc giảm nhập khẩu ở 153 nước thành viên và các nước không phải là thành viên WTO.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=127759