Cơ chế Captcha của Gmail bị qua mặt để tạo tài khoản ảo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Captcha là một dãy ký tự được làm biến dạng mà người dùng phải nhập vào khi lập tài khoản nhằm hạn chế tình trạng đăng ký hàng loạt (như để tham gia bình chọn, spam...).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=145196