Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV

    Chiều 28-7-2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.

    Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

    Theo TTXVN

      Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/co-cau-to-chuc-chinh-phu-sau-kien-toan-tai-ky-hop-thu-nhat-qh-khoa-xv-post442074.html