Cơ cấu nhân sự ở phường - xã có 3 - 5 ủy viên ban thường vụ

(SGGP). – Từ những kiến nghị của các quận - huyện ở TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM có công văn số 3763-CV/BTCTU để hướng dẫn thêm cơ cấu nhân sự ở những phường - xã có 3 - 5 ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo đó, ban thường vụ có 3 ủy viên bao gồm bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư - chủ tịch UBND. Đối với phường đang thực hiện thí điểm bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND (dự kiến có 3 đồng chí ủy viên ban thường vụ) thì cơ cấu một đồng chí là phó bí thư, một ủy viên thường vụ là chủ tịch UBMTTQ hoặc phó chủ tịch UBND phường. Ở cấp xã thì cơ cấu bí thư, phó bí thư - chủ tịch HĐND và phó bí thư thường trực cấp ủy. Đối với phường dự kiến 5 ủy viên ban thường vụ thì cơ cấu bí thư, 2 phó bí thư và 2 ủy viên ban thường vụ chọn trong các chức danh: Chủ tịch UBMTTQ, phó chủ tịch UBND, trưởng công an, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra chuyên trách (nếu có). Đối với phường thực hiện thí điểm bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND (có 5 đồng chí ủy viên ban thường vụ) thì cơ cấu bí thư, phó bí thư và 3 ủy viên thường vụ chọn trong các chức danh nêu trên. Với cấp xã - thị trấn thực hiện thí điểm bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch thì cơ cấu bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư - chủ tịch HĐND và 2 ủy viên ban thường vụ chọn trong các chức danh nêu trên. Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị các tỉnh - Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo lồng ghép một số vấn đề về tài nguyên và môi trường trong chương trình nghị sự và văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh hai vấn đề cần tập trung là đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên, môi trường và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. T.SƠN - P.L.