Cơ cấu lại các PMU giao thông hoạt động không hiệu quả

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan tham mưu, đề xuất phương án cơ cấu lại các ban QLDA hoạt động không hiệu quả.

Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục QLXD&CLCTGT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban QLDA - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018.

Cụ thể, ngày 21/8/2018, Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018. Trong đó, Bộ GTVT giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) và các cơ quan, đơn vị liên quan rà roát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban QLDA; tham mưu, đề xuất phương án cơ cấu lại các ban QLDA hoạt động không hiệu quả.

Để làm rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ GTVT điều chỉnh nhiệm vụ, giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục QLXD&CLCTGT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban QLDA, hoàn thành, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 9/2018.

Đồng thời, Bộ GTVT giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban QLDA do Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì báo cáo, chủ động tham mưu, đề xuất phương án cơ cấu lại các ban QLDA hoạt động không hiệu quả.

Đình Quang