Có cần xây dựng kịch bản trưng bày BTHN ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 11/3/2008, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã tổ chức cuộc họp bàn về việc xây dựng kịch bản trưng bày Bảo tàng Hà Nội (BTHN). Xung quanh vấn đề mới mẻ này, đã có nhiều ý kiến khá phong phú, đa dạng và không phải hoàn toàn đồng nhất giữa các nhà khoa học.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/161516