Có cần thiết ấn định “cứng” diện tích quảng cáo trên báo?

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đề cập đến diện tích quảng cáo trên báo chí, một số ý kiến cho rằng cần phải nhiều hơn 10% (như trong dự thảo Luật Quảng cáo) vì có như vậy mới tạo điều kiện cho báo chí phát triển, tự trang trải các chi phí mà không cần phải lấy kinh phí (bù lỗ) từ các cơ quan chủ quản.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103698.cand