Có ''bầu'' trước kết hôn, con sinh ra có phải là con chung?

Trường hợp chị có “bầu” 02 tháng trước khi đăng ký kết hôn, con của chị sinh ra trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật được xác định là con chung của vợ chồng anh, chị.

Hỏi: Tôi đã có 'em bé'' 01 tháng trước khi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới ở hai bên gia đình, đó là con của tôi và chồng tôi. Tuy nhiên, hiện nay, do xảy ra một số vấn đề liên quan tới kinh tế gia đình, tôi và chồng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vin vào cớ này, chồng tôi không nhận con tôi sinh ra là con chung.

Đề nghị Luật sư tư vấn, con tôi sinh ra có được pháp luật công nhận là con chung của hai vợ chồng không?

Nguyễn Thị Nhài (Biên Hòa)

Trả lời

Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy đình về việc xác định cha, mẹ như sau:

"1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định".

Như vậy, trường hợp chị có “bầu” 02 tháng trước khi đăng ký kết hôn, con của chị sinh ra trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật được xác định là con chung của vợ chồng anh, chị. Trong trường hợp, chồng chị không thừa nhận đó là con chung, chồng chị phải đưa ra được chứng cứ chứng minh và phải được Tòa án xác định.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6218)