Có bà là một!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau tiếng kêu thét của người đàn ông là tiếng bà Thân chửi váng lên: "Đi đứng mắt mũi để đâu thế hả, làm đổ cả nồi canh nhà người ta rồi. Mù hay sao mà không nhìn thấy cái bếp to như thế…".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=109008