Có 4 huyện hỗ trợ vốn vay đầu tư cho cơ giới hóa trong nông nghiệp

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về 'Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp' áp dụng trên địa bàn thành phố.

Từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

Theo đó, đến nay, trên địa bàn thành phố chỉ có 4 huyện thực hiện chính sách hỗ trợ vốn vay đầu tư cơ giới hóa trong nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch gồm: Đông Anh, Mỹ Đức, Thanh Oai và Thanh Trì với tổng doanh số cho vay là 66,92 tỷ đồng; số lượng khách hàng vay vốn là 133 người...

Để thúc đẩy cho vay vốn hỗ trợ đầu tư cơ giới hóa, giảm tổn thất trong thu hoạch nông sản, Sở NN&PTNT đã kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tế sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.