Có 3 đơn khiếu nại tố cáo liên quan 5 người ứng cử đại biểu ở Trung ương

Tính đến ngày 13/4/2016, Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cao, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở Trung ương.

Sáng nay, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯMTTQ) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Phạm Thịnh)

Thay mặt đoàn Chủ tịch, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 tại Trung ương.

Theo đó, từ ngày 22/3 đến ngày 12/4, Ban thường trực Ủy ban cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu.

Các hội nghị lấy ý kiến này được tổ chức công khai, dân chủ theo đúng thời gian quy định.

Kết quả 192 người được cư tri tín nhiệm 100%, 5 người được 97,6 - 99,3%; 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 không có các vấn đề, vụ việc nơi công tác nêu cần phải xác minh.

Hội nghị có số lượng cử tri tham dự ít nhất 54 người (Tổ 6, phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM), Hội nghị có số lượng cử tri tham dự đông nhất là 151 người (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử như sau:

Cơ quan Đảng có 12 người, kết quả 12 người cử tri được tín nhiệm 100%

Cơ quan Chủ tịch nước có 3 người, kết quả 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%

Cơ quan Quốc hội có 113 người, kết quả 111 người được cử tri tín nhiệm 100%

Cơ quan Chính phủ có 17 người, kết quả tín nhiệm: 17/17 người được cử tri tín nhiệm 100%

Cơ quan Bộ Quốc phòng có 15 người, kết quả tín nhiệm 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%

Cơ quan Bộ Công an có 3 người, kết quả 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%

Cơ quan Tòa án nhân dân tối cao có 1 người, kết quả tín nhiệm 100%

Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 1 người, kết quả tín nhiệm 100%

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước có 1 người, kết quả tín nhiệm 100%

Cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có 31 người, trong đó, 30/31 người được cử tri tín nhiệm 100%, 1 người được cử tri tín nhiệm 98,57% là ông Đỗ Ngọc Thịnh.

Video: Khi nghệ sĩ tự ứng cử đại biểu Quốc hội

VTC14

Về các vụ việc cần xác minh và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, theo bà Thanh, qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và cư trú đối với 197 người không có các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh.

Cũng theo bà Thanh, tính đến ngày 13/4/2016, Ban Thường trực UB TƯMTTQ đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cao, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở Trung ương.

Ban Thường trực UB TƯWMTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo đến người gửi đơn.

1 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời là phản ánh của cử tri không có căn cứ, vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Phạm Thịnh