CNVCLĐ tham gia 2.479 ý kiến qua các đại hội, hội nghị

Quý I, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, DN; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng LĐ tổ chức hội nghị CBCC, ĐH CNVC và hội nghị NLĐ.

Qua đó, đã có 2.479 ý kiến của CNVCLĐ tham gia vào việc thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, việc làm... Hầu hết các ý kiến đều được thủ trưởng đơn vị trả lời và giải quyết.