CNVCLĐ Bình Định hướng tới môi trường làm việc không khói thuốc lá

Ngày 9.10, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ.

Lớp đầu tiên trong chuỗi 3 hội nghị tập huấn phòng, chống thuốc lá của LĐLĐ Bình Định

Tham dự có 130 người là cán bộ công đoàn tại các đơn vị trực thuộc và người lao động làm việc ở các cơ sở không hưởng lương ngân sách.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của LĐLĐ Bình Định đã phổ biến nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18.6.2012); Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25.1.2013 phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm chủ chốt của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội dung, quy chế nội bộ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đây là một trong 3 lớp tập huấn chuyên đề được LĐLĐ Bình Định tổ chức liên tục từ 9 – 11.10 với gần 400 học viên. Sau kỳ tập huấn, đại diện các đơn vị tham gia ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVCLĐ của đơn vị mình.

Bình Định là một trong 78 địa phương, đơn vị của cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo thống kê từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay, với sự vận động quyết liệt từ các cấp công đoàn, đã có 55.000 CNVCLĐ bỏ thuốc lá.

Phòng, chống thuốc lá vì sức khỏe của cộng đồng

Xuân Nhàn