CNN phát sóng phim quảng bá du lịch Việt Nam

    2 đăng lạiGốc

    NDĐT -  Hãng truyền hình Mỹ CNN hôm nay bắt đầu phát sóng định kỳ phim quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh châu Á.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107110&sub=127&top=39