CN Công ty Eland đã trở lại làm việc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Sau hai ngày ngừng việc, sáng 7-5, đã có khoảng 400 công nhân (CN) trên tổng số 1.000 CN của Công ty Eland trở lại làm việc

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/224138.asp