CMS: Chủ tịch HĐQT đã nâng sở hữu lên 27,16%

Sau khi giao dịch được thực hiện, Chủ tịch HĐQT của CMS đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 11,56% (gần 2 triệu cổ phiếu) lên thành 27,16% (gần 4,7 triệu cổ phiếu).

CMS: Chủ tịch HĐQT đã nâng sở hữu lên 27,16% - Ảnh 1

Từ ngày 31/10 đến 18/11/2016, ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS - HNX) đã mua vào gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,8%.

Sau khi giao dịch được thực hiện, ông Phúc đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CMS từ 11,56% (gần 2 triệu cổ phiếu) lên thành 27,16% (gần 4,7 triệu cổ phiếu).

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Kim Ngọc Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của CMS đã mua được 92.690 cổ phiếu trong tổng số 151.190 cổ phiếu CMS đăng ký mua trước đó. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký được bà Nhân cho biết là do chưa thu xếp được tài chính.

Sau khi giao dịch được thực hiện, bà Nhân đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CMS từ 5,27% (906.724 cổ phiếu) lên thành 5,81% (999.414 cổ phiếu).