{Clip}: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về Văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước

Chiều 8/11, trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: 'Với tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội, tôi đề nghị chúng ta nhanh chóng thực hiện chủ trương này'

Nguồn: VTV1