Clip: RPG-30 Kryuk - Súng chống tăng với cơ cấu bắn độc đáo

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
Gốc

RPG-30 Kryuk là dòng súng chống tăng do Liên hiệp khoa học sản xuất Bazan của Nga phát triển với thiết kế chưa có tiền lệ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

- Video: RPG-30 Kryuk - Súng chống tăng với cơ cấu bắn độc đáo.

Theo QĐND

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/clip-rpg-30-kryuk-sung-chong-tang-voi-co-cau-ban-doc-dao/20231207074815749