Clip: Rác thải ở di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Dù là di sản thiên nhiên Thế giới nhưng Vịnh Hạ Long đang phải “oằn mình” chống chọi rác thải.

Clip: Rác thải ở di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Ảnh 1

Tình trạng rác thải trên Vịnh Hạ Long không phải không có, nhưng việc rác trôi ngập vịnh cho thấy, vấn đề quản lý của cơ quan chức năng đang bị buông lỏng một cách nghiêm trọng.

Tam Anh