Clip: Người vi phạm cạnh chợ Bà Chiểu lên tiếng

Ngay khi những người vi phạm làm việc với những chủ sạp 'quyền lực', chúng tôi đã chạy xe theo tiếp cận và họ cho hay những người này 'làm luật' cho tổ cảnh sát trật tự.