Clip: Ngập nặng tại Quảng Bình

Tại chợ Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình, nước lũ dâng cao, chảy cuồn cuộn như suối. Người dân bất lực đứng nhìn...