Clip hát dân ca bằng tiếng Anh

Cô Đặng Thị Anh Phương hát "My teacher is the best" trên nền làn điệu Dặm Đức Sơn do cô sáng tác.