Clip hài: Thể hiện trên biển và cái kết 'đắng lòng'

Các thanh niên thích thể hiện trên biển và nhận được những cái kết quá "đắng lòng"