Clip: Đột nhập xem tận mắt chiêu bán sâm giá 'cắt cổ' cho các cụ già

Các hội thảo bán sâm này chủ yếu chỉ tiếp các cụ già đã về hưu và là cụ bà, không cho đàn ông tới. Trong vai người đưa bà tới dự hội thảo, chúng tôi đã vào được tận nơi nghe các nhân viên tiếp thị bán sâm cho các cụ già nhưng cũng chỉ được một lát là có người mời 'khéo' ra ngoài.

Nguyễn Tiến