CLIP ĐIỀU TRA - Kỳ 1: 'Bao' suất đi tàu dù nhà ga hết vé

Dù nhà ga báo không còn vé tàu, tuy nhiên các cò vé vẫn bao suất đi tàu bằng vé lụi.

CLIP ĐIỀU TRA - Kỳ 1: Bao suất đi tàu dù nhà ga hết vé.

THY NHUNG - NGUYỄN YÊN - TẤN KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/clip-dieu-tra-ky-1-bao-suat-di-tau-du-nha-ga-het-ve-post795400.html