Clip cụ ông tóm gọn thanh niên lừa lấy iPhone 6 ở miền Tây

Trèo lên xe máy bỏ chạy cùng chiếc iPhone 6, thanh niên ở Vĩnh Long bị cụ ông chủ tiệm điện thoại di động quật ngã, giao cho cảnh sát tối 19/11.

Minh Anh